מדיניות פרטיות

 

כללי
בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, משך הגלישה באתר, כתובת הip   שלך וכד’. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמךובכתובתך(הפרטים שהזנת בעת הזמנה או פניה באתר), זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס.
מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אתר רגע מתוק בשרת ובגיבוי הממוקמים בישראל.
שימוש באתר מהווה הסכמה לשימוש בנתונים שלך כמקובל וכמפורט במסמך זה. עם זאת הינך רשאי לבקש להסיר את המידע אודותיך בכל עת.
השימוש במידע ומעקב
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,
השימוש יעשה לצורך מענה או הספקת הזמנה, לצורך דיוור אם הסכמת לכך, או איסוף פרטים כגון כתובת הip למטרת נתונים סטטיסטיים ומיקוד הפרסום. יתכן ויופעו לך פרסומת בפלטפורמות שונות בתצורת remarketing
דיוור ישיר אלקטרוני
רגע מתוק מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע ופרסומים שונים
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.
מסירת מידע לצד שלישי
רגע מתוק לא תעביר מידע אודתך לצד שלישי למעט חברות שרגע מתוק עובדת איתם לצורך פעילותה, כגון פעילות עם  גוגל ופייסבוק או עם חברת דיוור. הזמנה שתעשה באתר ותשלח עי חברת שליחיות תשלח לכתובת שהוזנה  ופרטי המזמין יוצגו על החבילה
Cookies
אתר העמותה משתמש ב”עוגיות” ) Cookies ( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות, להתאמת פרסומות בגוגל ופייסבוק ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק
בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
אתה רשאי לחסום “עוגיות” מהאתר בכל עת
אבטחת מידע
רגע מתוק מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים ביותר את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, רגע מתוק לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
האתר עומד בפרוטוקול אבטחה SSL
הסליקה של לאומי קארד באתר מתבצעת בפועל דרך פניה בדף חיצוני מאובטח של חברת הסליקה יעד שריג.